BŪVPROJEKTU EKSPERTĪZE

Būvprojekta ekspertīzes uzdevums ir sniegt izvērtējumu par būvprojekta tehniskā risinājuma atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām, pasūtītāja projektēšanas uzdevumam un būvatļaujai, kā arī attiecīgo institūciju izsniegto tehnisko un īpašo noteikumu prasībām.

Ekspertīzes norisi organizējams divos posmos:

  • pirmreizējā ekspertīze - izvērtējam ekspertīzes gaitā konstatētās neatbilstības.
  • koriģēta būvprojekta ekspertīze - pārbaudām, vai visas neatbilstības ir novērstas.

Mūsu ekspertīzes biežākie objektu veidi: ražošanas ēkas, publiskās ēkas, biroja ēkas, tirdzniecības centri, daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas un kompleksi.

Būvprojekta ekspertīze ir obligāta trešās grupas būvprojektiem, izņemot būves nojaukšanas būvprojektam. Ekspertīzes veikšanai nodrošinām būvju sertificētus ekspertus saskaņā ar Valsts būvniecības Kontroles biroja prasībām. Trešās grupas ēkas būvprojekta ekspertīzi veic, lai izvērtētu projektētās ēkas atbilstību ēkas mehāniskajai stiprībai un stabilitātei, kā arī ugunsdrošības, lietošanas drošības un vides pieejamības prasībām:

  • arhitektūras daļai.
  • būvkonstrukciju sadaļai, t.sk. kontrolaprēkinu veikšana. Ja nepieciešamas varam izstrādāt savu alternatīvo aprēķina modeli.
  • ekonomiskajai daļai (obligāta valsts un pašvaldības objektiem).
  • ugunsdrošības pasākumu pārskatam, kā arī citu būvprojekta sadaļu ugunsdrošības risinājumiem.
  • darba organizēšanas projektam.
  • energoefektivitātes novērtējumam aprēķinātajai energoefektivitātei, ja to nosaka ēku energoefektivitātes likums.

CMB inženieru kompetences centrs nodrošina būvprojekta ekspertīzi neobligātajām daļām un padziļinātu ekspertīzi detalizētiem risinājumiem.

 

_____________

 

  • Linda Malvesa, LINDA.MALVESA@CMB.LV
  • Anda Kursiša, ANDA.KURSISA@CMB.LV