IILGTSPĒJĪGĀ BŪVNIECĪBA

Ilgtspējīga būvniecība ļauj plānot ēku izmantošanu ilgtermiņā, ņemot vērā visa dzīves cikla izmaksas, samazinot negatīvo ietekmi uz vidi, tajā pat laikā nodrošinot komfortablus apstākļus telpās. Ilgtspējīgas ēkas dod ieguvumus gan ēkas īpašniekiem un investoriem, gan īrniekiem un lietotājiem.

Piedāvājam konsultācijas jaunu ēku projektēšanai un esošu ēku pārbūvei un atjaunošanai atbilstoši starptautiskām ēku sertifikācijas sistēmām (LEED, BREEAM un citām), kā arī pasīvo ēku sertifikācijai. Konsultējam specifisku ilgtspējības prasību piemērošanu jebkurā projekta attīstības stadijā, un nodrošinām uzraudzību to īstenošanai.

Mūsu šodienas risinājumi var būt vai nu mūsu nākotnes iespējas un veiksmes vai arī problēmas. Izvēle ir mūsu ziņā!

Mūsu komanda piedāvā:

  • sertificēt ēkas starptautiski atzītās sistēmās (LEED, BREEAM un kā sertificētu pasīvo ēku) un konsultēt ēku sertifikācijas jautājumos.
  • piemērot ilgtspējības un energoefektivitātes principus dažādās projektu stadijās un nodrošināt autoruzraudzību šo principu ieviešanai.
  • sagatavot iepirkumus pēc zaļā iepirkuma principiem.
  • sagatavot īstermiņa un ilgtermiņa ilgtspējīgas attīstības stratēģiju ēkai, ēku grupai vai portfolio un teritorijai.
  • sagatavot tehniski ekonomisko novērtējumu atsevišķiem risinājumiem vai projektam kopumā.
  • veikt dzīves cikla izmaksu aprēķinus.
  • izvēlēties energoefektīvākos inženiersistēmu un iekārtu risinājumus.
  • samazināt enerģijas un ūdens patēriņu un izmaksas.


_____________

 

  • Maija Krizmane, MAIJA.KRIZMANE@CMB.LV