INŽENIERTEHNISKĀ IZPĒTE

Mūsu spēks ir nedalīta uzmanība detaļām un profesionāls skatījums uz kopainu. Mēs piedāvājam veikt sertificēta speciālista vadītu tehnisko apsekošanu, kā arī pilnīgu inženiertehnisko izpēti. Šo apsekošanu laikā mēs izvērtējam būvi, fiksējam un novērtējam redzamos būves bojājumus, materiālu un inženiertehnisko sistēmu stāvokli un veicam arī ģeotehnisko un hidroģeoloģisko apsekošanu, konstrukciju noturības un nestspējas analīzi, kas balstīta uz aprēķiniem un padziļinātām pārbaudēm.

CMB atzinums sniegs jums nozīmīgu informāciju par būves faktisko stāvokli un palīdzēs plānot ēkas stāvokļa uzlabošanas pasākumus atbilstoši reālajai situācijai.

Mūsu komanda piedāvā:

  • veidot atsegumus, skatrakumus vai urbumus, veikt zondāžas, uzmērīšanu un fotofiksāciju.
  • izmantot kontroles mērinstrumentus, speciālas materiālu nesagraujošās metodes un pārbaudīt materiālu stiprību laboratorijā, lai noteiktu precīzu kontrukciju nestspēju.
  • veikt paraugu mikoloģisko pārbaudi laboratorijā, lai noteiktu konstrukciju ārdošo sēnīšu bioloģiskos bojājumus mūra un koka daļās.
  • veikt plaisu attīstības dinamikas instrumentālos novērojumus (monitoringu), lai novērtētu plaisas būves konstrukcijās.
  • apsekot segto konstrukciju defektus un bojājumus konstrukciju detalizētai izpētei.
  • veikt kontrolslogošanu.
  • noteikt apkures ierīču tehnisko nolietojumu un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām.
  • individuālu detalizācijas apjomu atbilstoši katra klienta vēlmēm un sniegt rekomendācijas pareizai ēkas ekspluatācijai un ilgmūžības palielināšanai.
_____________
  • Raitis Brencis, RAITIS.BRENCIS@CMB.LV
  • Kristaps Lejiņš, KRISTAPS.LEJINS@CMB.LV